Klímaszerelés Hévízen és 50 km-es környékén

Ügyfélfogadás

Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:00

20 éves tapasztalat

Ingyenes felmérés

Telefonszám

+36 70 6161 370

Szivargásvizsgálat

Szivárgásvizsgálat

A hűtőközegek szivárgásvizsgálatát típusától és mennyiségétől függően időszakonként el kell végezni.

Ebben nyújtunk hatékony segítséget, alkalmazva az előírásokat, szakembereink elvégzik a szivárgásvizsgálatot. Adminisztráljuk a „Klímagáz Adatbázis”-ban, itt rögzítjük a hűtőközegeket érintő változásokat, vizsgálatokat.

Elérhetőség:
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/

Jogszabályi háttér a friss rendelkezésekkel:

14/2015. (II.10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól

Eljáró szerv: Nemzeti Klímavédelmi Hatóság